12.30pm Maidin Chaifé ar son The DrivetoSurvive 2015 Fundraising Event Taispeántas rince ar an agus ceol san aireamh
Aíonna Speisialta: Paul Moran, Suzanne Leahy, Roy Galvin, . . .
Tigh Roy, Ionad Cultúrtha, Gleann Eatharlaí.

 
 
 Seisiunin ar an Domhnach Tigh Roy